Vrátenie a reklamácie

V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany: FORMULÁR_odstúpenie od zmluvy

 

Tovar nám v nepoškodenom stave spolu s vyplneným FORMULÁROM zašlite späť na našu adresu:

KIDSmall, JFK Distribution s.r.o.

Gorazdova 12

949 01 Nitra

 

V prípade, že potrebujete s vrátením tovaru poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť na info@kidsmall.sk

 

Ďakujeme

KIDSmall.sk